Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://rabatkoder.se.

Personal Information

Om du besöker en av de partners som vi länkar till via vår sida kommer lämpliga personuppgifter att skickas till leverantören. Detta inkluderar cookies som används för att registrera bokningsprocessen. Cookies gör det möjligt för leverantören att försäkra sig om att du har utnyttjat erbjudandet som presenteras via vår webbplats. Leverantören kan använda information om din bokning för att förbättra ditt/deras erbjudande. Vid tillfällen kan vi använda andra företag för att tillhandahålla tjänster för vår räkning, såsom marknadsföringsmaterial. Vi förser endast tredje part med de personuppgifter de behöver för att kunna leverera sina tjänster. Annat än i förhållande till myndigheter/offentliga myndigheter (över vilka vi inte har någon kontroll), kommer vi att vidta lämpliga åtgärder som är avsedda att säkerställa att alla som vi lämnar dina personuppgifter till av någon anledning samtycker till att hålla dem säkra, endast använder dem för syftena med att tillhandahålla deras tjänster och samlar inte in några personuppgifter från dig under kursen som utför deras tjänster. Om vi inte kan vidarebefordra personuppgifter till relevanta leverantörer eller någon annan tredje part i tillämpliga fall kommer vi inte att kunna uppfylla din begäran. När du gör din förfrågan samtycker du till att personuppgifter vidarebefordras till relevanta leverantörer och andra tredje parter.

Dina personuppgifter kan lagras, användas och på annat sätt behandlas inom Storbritannien och/eller andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). EES-länderna är alla medlemsländer i Europeiska unionen tillsammans med Norge, Island och Liechtenstein. Vi kan även lagra, använda eller på annat sätt behandla personuppgifter utanför EES. Dataskyddslagar kanske inte är lika starka utanför EES som de är inom EES. Personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EES om inte (1) det land till vilket de överförs är ett land som Europeiska kommissionen anser ger en adekvat nivå av dataskydd eller (2) personuppgifterna överförs till en United stater företag som har anslutit sig till Safe Harbor-systemet eller (3) personuppgifterna överförs till ett företag som enligt vårt avtal med dem endast måste hantera uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och för att upprätthålla lämplig säkerhet för att skydda personuppgifter som vi är övertygade om att de har eller (4) vi är skyldiga att tillhandahålla personuppgifterna till en regering/offentlig myndighet för att kunna tillhandahålla våra tjänster

Nyhetsbrev

Vi behöver din e-postadress om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev. Om du så önskar kan du lämna ytterligare personlig information så att vi kan välja lämplig information för dig.

Vi kommer endast att använda din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. Använd länken i nyhetsbrevet för att göra det.

Cookies och analysverktyg

Cookies är små textfiler som överförs från vår webbplats till din dator när du surfar på våra sidor. Cookies kan lagras kort i din dators RAM (”session cookies”) eller mer permanent på din hårddisk (”permanenta cookies”). Detta gör att vi till exempel kan anpassa vårt innehåll i linje med dina intressen och preferenser.

Google Analytics

Vi använder analysverktyget och cookien från Google Analytics för att förbättra vårt erbjudande. Informationen om din användning av vår webbplats som genereras på detta sätt överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer Google att förkorta din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller en annan stat som har undertecknat fördraget om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och utföra ytterligare tjänster kopplade till webbplatsanvändning och internetanvändning för webbplatsoperatören. IP:n
adress till din webbläsare som överförs inom ramen för Google Analytics slås inte samman med annan data från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsarprogramvara; Observera dock att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Google Tag Manager

This website uses Google Tag Manager. This service from Google Inc. allows website tags to be managed via an interface. Google Tag Manager triggers other tags that can record data. For more information click here. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/#:~:text=We%20may%20collect%20information%20such,Google%20product%20without%20Your%20consent.

Google Analytics och cookies

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”: textfiler, som lagras på användarens dator och gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information för att tolka användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter för webbplatsens ägare om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och internet. Det är möjligt att Google också kan vidarebefordra denna information till tredje part, så länge detta krävs enligt lag eller tredje part som behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP-adress med någon annan Google-data. Du kan förhindra installationen av cookies genom att justera dina webbläsarprogramvaruinställningar på lämpligt sätt; dock påpekar vi att i detta fall är det möjligt att du inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av de uppgifter som samlas in om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

Google AdSense

Annonser visas på denna webbplats via Google AdSense. Därför kan din webbläsare lagra en cookie som skickas av Google Inc. eller tredje part. Denna cookie kan läsas av Google Inc. eller tredje part. För att radera en cookie eller för att generellt ändra din cookiehantering, konsultera din webbläsare. Normalt kan du hitta dessa inställningar under Extras → Sekretesspolicyinställningar (Firefox) eller under Extras → Internetalternativ → Sekretesspolicy (Internet Explorer).

Du kan också undvika att Google samlar in uppgifterna och Googles bearbetning av dessa data som produceras av cookien baserat på din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera denna webbläsarplugin: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

Meddelande om integritetsskydd för sociala medier och sociala plattformar inklusive men inte begränsat till Facebook, Twitter, Instagram och Google:

Vi har inbäddade plugins för olika sociala medienätverk som Facebook, Twitter, Instagram, Google med flera.

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett socialt plugin, upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och en relaterad server för sociala medier. Genom denna anslutning förser plugin de sociala nätverken med informationen om att du har kommit åt en viss sida på vår webbplats med din IP-adress.

Därmed kommer data att överföras till det sociala medienätverket. Observera att vi, som leverantör av denna webbplats, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna och dess användning av det sociala nätverket och att du bör läsa integritetspolicyn för varje nätverk för att bestämma din egen nivå av komfort.

Integration av sociala nätverk

Plugins från Facebook, Twitter, Instagram, Google+ och andra är integrerade i LoveCoupons.com via vilka cookies kan installeras. Om du besöker en sida på LoveCoupons.com leder detta till att direktanslutningar till respektive nätverks servrar konfigureras. Detta innebär att information om ditt besök på vår webbplats överförs till operatörerna av nätverken.

Vi hänvisar till att vi inte har någon exakt information om hur denna information används av dessa sociala nätverk. För ytterligare information hänvisas till respektive tjänsteleverantörs dataskyddsmeddelanden:

Facebook-webbplats anpassade målgrupper

För att presentera reklam för dig som motsvarar dina intressen använder vi Facebook-verktyget Website Custom Audiences. Detta genererar en icke-reversibel kontrollsumma (hashvärde) från din profildata som överförs till Facebook för analys och marknadsföringsändamål.

För ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamling och Facebooks vidare behandling och användning av uppgifterna och de inställningar du kan göra för att skydda din integritet, vänligen se Facebooks dataskyddspolicy, som finns på https:// www.facebook.com/ads/website_custom_audiences och https://www.facebook.com/privacy/explanation. Om du vill göra invändningar mot användningen av Facebooks webbplats anpassade målgrupper kan du göra det på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

Integration av tredjepartstjänster och innehåll

Det kan vara så att vi visar innehåll från tredje part på våra plattformar, såsom videor eller kartmaterial från webbplatser som YouTube eller Google Maps. I det här fallet kommer du att få cookies från dessa tredjepartsleverantörer. När du går in på sidan kommer data som rör dig, såsom din IP-adress, automatiskt att överföras till leverantören. Tyvärr tillhandahåller inte alla leverantörer information om i vilken form de använder denna information. Om vi får sådan information kommer vi att vidarebefordra den till dig.

Annan vidarebefordran av data

Vi kommer endast att vidarebefordra dina uppgifter om detta är tillåtet enligt lag eller om du har gett ditt samtycke till att vi gör det.

iFrames från andra leverantörer på vår sida

Vi upprätthåller möjligheterna att visa innehåll från andra researrangörer på vår webbplats med hjälp av vad som kallas en iFrame.

Rätt till information

Du har i allmänhet rätt att fråga oss (via brev eller e-post) vilka uppgifter om dina som lagras eller behandlas, för vilket ändamål och till vem de kan vara eller har lämnats ut. Vi kommer att ta ut en avgift för att svara på en sådan begäran. Vi strävar efter att svara på din begäran inom 40 dagar efter att vi mottagit din skriftliga begäran och avgift. Under vissa begränsade omständigheter har vi rätt att avslå din begäran.

Om du anser att någon av dina personuppgifter som vi behandlar är felaktiga eller felaktiga, kontakta oss omedelbart.

Kontaktformulär

I vårt kontaktformulär ber vi om ditt namn och din e-postadress. Vi använder endast denna information för att hantera din fråga.